aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Kurumsal

Aksa :

Aksa_a

- Aksa Jeneratör, ürettiði kabin ve þaseleri boyamak için doða dostu TGIC-FREE Triglycidyl Isocyanurate ve kurþun içermeyen polyester toz boya kullanmaktadýr. Bu tür boya kullanarak hem üretiminde çalýþan insanlarýn saðlýðýný korumakta hem de çevreyi kirletmemektedir. - Aksa Jeneratör üretim tesislerinde boya öncesi yüzey yýkama iþlemleri sonucunda oluþan atýk sular, arýtma tesisinde arýtýldýktan sonra çevreye herhangi bir zarar vermeyecek hale getirilerek ÝSKÝ' ye deþarj edilmektedir.

Bu kapsamda Aksa Jeneratör'ün ÝSKÝ Deþarj Kalite Kontrol Ruhsatý bulunmaktadýr. - Dizel motorlarda sýkýþtýrma iþlemi esnasýnda kimyasal enerji yüksek sýcaklýk ve basýnçla mekanik enerjiye dönüþtürülür. Bu sýrada egzoz gazý ile birikte hava-azot ve karbondioksit elementleri ortaya çýkmaktadýr. Bu bileþenlerin sadece %0,1'den azý egzoz gaz emisyonu olarak tarif edilebilir ki yüksek olmasý durumunda en büyük çevre problemi olan ve bitkilere ve aðaçlara etki eden asitlenmeye yol açmaktadýr. Aksa; Avrupa EU Stage 2 ve Amerika EPA (

Environmental Protection Agency ) Tier 2 ve Tier 3 emisyon seviyelerinde sertifikalandýrýlmýþ dizel motorlu jeneratör gruplarýný müþteri talebine baðlý olarak karþýlayabilmektedir. - Ýstanbul Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü tarafýndan Aksa Jeneratör'e B grubu Emisyon Ýzin Belgesi verilerek, Aksa'nýn üretiminden dolayý en az düzeyde havayý kirlettiði onaylanmýþtýr.

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
  • AKSA
    ÜRÜN KATALOĞU
  • ürün kataloğu
  • aksa line
  • AKSA
    ve ÇEVRE
  • aksa ve çevre
  • aksa line
  • AKSA
    7/24 HİZMET
  • 7 24 hizmet aksa jeneratör
  • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım