aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Satýþ

Satýþ

Satýþ

Aksa grubunda satýlan sanayi ürünlerine satýþ sonrasý hizmet ve yedek parça desteði veren Aksa Servis, 65 servis noktasý, Türkiye geneli 300 teknik çalýþaný, yedek parça stoðu ve 7 gün 24 saat servis hizmeti ile müþterilerine satýþ sonrasý hizmette de en iyiyi sunmaya devam etmektedir. Jeneratör ihracatý yapýlan her ülke de servis hizmeti veren Aksa Servis, yurtdýþýnda her kýtada bulunan bölge müdürlükleri ve o bölge müdürlüklerine baðlý olan ülke servis noktalarý ile 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet vermektedir. Kaliteli hizmet ile paranýzýn tam karþýlýðýný alabileceðiniz en doðru adres olan Aksa Yetkili Servislerinde; iyi eðitimli ve beceri düzeyi yüksek çalýþanlar, modern cihazlarla donatýlmýþ servis araçlarý ile müþteri yerinde hýzlý ve güvenilir hizmet sunmaktadýr.

Yetkili Aksa Servislerini Tercih Etmeniz Ýçin Birkaç Neden
• Aksa Jeneratör kalite standartlarýnda ve teknik talimatlara uygun garantili bakým / onarým hizmetleri
• Hizmet kalitesi ve bakým sonrasý iþlemler düþünüldüðünde en uygun fiyatlý servis iþlemleri
• Aksa Jeneratörlerini çok iyi bilen ve düzenli olarak eðitim alan yetili servis teknisyenleri
• 7 gün 24 saat hizmet ve verilen hizmet sorumluluðunu üstlenen kurumsal yapý
• Uzmanlar tarafýndan yapýlan periyodik bakýmlar sayesinde artan jeneratör kullaným ömrü ve düþen jeneratör onarým giderleri Türkiye'de John Deere Marin ve Endüstriyel motorlarýn distribütörlüðünü yapan Aksa Servis, ISO 9001:2008 belgesi sahibidir.

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
 • AKSA
  ÜRÜN KATALOĞU
 • ürün kataloğu
 • aksa line
 • AKSA
  ve ÇEVRE
 • aksa ve çevre
 • aksa line
 • AKSA
  7/24 HİZMET
 • 7 24 hizmet aksa jeneratör
 • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım