aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Jeneratör Kiralama

AKSA JENERATÖR KÝRALAMA, ENERJÝ ÜRETÝM KÝRALAMA

AKSA_JENERATÖR_KÝRALAMAa_ENERJÝ_ÜRETÝM_KÝRALAMA

Aksa Jeneratör Kiralama, benzinli ve dizel jeneratör gruplarýndan oluþan geniþ ürün yelpazesi ve deneyimli kadrosu ile yurtiçi ve yurtdýþý kiralýk jeneratör ihtiyaçlarýný Ýstanbul ve Dubai merkez ofislerinden karþýlamaktadýr.

Dönemsel ve sürekli enerji ihtiyaçlarýnýzý karþýlamada; keþif, montaj, servis ve nakliye çözümleri ile paket servis sunabilen Aksa Kiralama, 1 kVA – 2500 kVA arasýnda Türkiye'nin en büyük jeneratör filosuyla hizmet vermektedir.

Aksa Kiralýk Mobil Jeneratörler; Türkiye'de ilk defa acil enerji gereken durumlar için dizayn edilmiþ olup, 400 kVA'ya kadar tek mobil jeneratör ile, 1200 kVA'ya kadar kullanýcý sahasýna ulaþmalarýna takiben senkron vaziyette enerji verebilmektedirler. Mobil Jeneratörler mükemmel ses yalýtým sistemleri sayesinde "Süper Sessiz" çalýþma özelliði ve konusunda uzman personeli ile kullanýcýlarýn hizmetine sunulmuþ, kýsa sürede organizasyonlarýn vazgeçilmezi haline gelmiþtir.

Koþulsuz Müþteri Memnuniyeti" ilkesinden hareketle kurulan Aksa Kiralama;
Organizasyonlar (Uluslararasý Etkinlikler, Toplantýlar, Yarýþmalar vb.)
Sosyal Aktiviteler (Turizm, Fuar,Açýlýþ, Konser, Eðlence vb
Endüstri (Fabrika, Tekstil, Depo, Atölye vb.)
Ýnþaat ( Þantiye vb.)
Kamu Kuruluþlarý
Ulaþtýrma (Kara, Deniz, Hava vb)
Telekomünikasyon (Baz Ýstasyonlarý, Daðýtým Santralleri ) gibi çeþitli alanlarda anahtar teslim çözümler üretmektedir.

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
 • AKSA
  ÜRÜN KATALOĞU
 • ürün kataloğu
 • aksa line
 • AKSA
  ve ÇEVRE
 • aksa ve çevre
 • aksa line
 • AKSA
  7/24 HİZMET
 • 7 24 hizmet aksa jeneratör
 • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım