aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Elektrik Satýþ

ELEKTRÝK SATIÞI NEDÝR?

ELEKTRÝK_SATIÞI_NEDÝRa

Serbest Tüketici statüsündeki kuruluþlar daha uygun fiyata elektrik elde edebilmek için, tedarikçilerini kendileri seçerek, mevcut faturalarýndan indirim kazanýrlar. Serbest Tüketici olmak için Enerji Piyasasý Düzenleme Kurulu (EPDK) tarafýnca belirlenen “Serbest Tüketici Limiti”nden daha fazla elektrik enerjisi tüketiyor olmak yeterlidir. Elektrik tüketiminiz aylýk 150 TL'nin üzerindeyse siz de Serbest Tüketici statüsü kapsamýnda daha uygun fiyatlardan elektrik kullanmaya baþlayabilirsiniz.
 
Bir Kazancý Holding kuruluþu olan Aksa Elektrik, kurumunuza özel bir çalýþma yaparak elektrik maliyetlerinizi düþürmeniz için size en uygun teklifi sunar.


NEDEN AKSA ELEKTRÝK?

Üretim Kapasitesi: 2.036 MW ‘ý aþan üretim kapasitesi ile Türkiye’nin en büyük serbest elektrik üreticisidir. Türkiye’nin en büyük enerji santrali Ali Metin Kazancý (Antalya) Doðalgaz kombine çevrim santrali holdingimiz bünyesinde yer almaktadýr.

Lider: Türkiye’nin en büyük özel elektrik üretim þirketlerinden biri olan ve elektrik sektörünün yapýlanmasýna liderlik eden Aksa, ülke geneline yayýlmýþ enerji santralleri ile sürekli ve güvenilir enerji arzýný garanti etmektedir.

Çevre Dostu:
Aksa bünyesinde bulunan rüzgâr santralleri ve hidroelektrik santraller ile çevre dostu-yenilenebilir enerji kaynaklarýndan da enerji üretmektedir.

Müþteri Odaklý: Daha düþük fiyatlar ile elektrik enerjisi saðladýðýmýz için firmanýzýn masraflarý önemli ölçüde azalacaktýr.

Tecrübe: Konusunda uzman kadrolar tarafýndan müþteri memnuniyetini her zaman ön planda tutularak hizmet vermektedir.

Ýþimiz Enerji: Asýl ve tek iþinin enerji olmasý ve enerjinin her alanýnda faaliyet göstermesidir.

Devamlýlýk:
Aksa Elektrik ile anlaþma yaptýktan sonra bir daha elektrik tedarikiniz ile i

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
 • AKSA
  ÜRÜN KATALOĞU
 • ürün kataloğu
 • aksa line
 • AKSA
  ve ÇEVRE
 • aksa ve çevre
 • aksa line
 • AKSA
  7/24 HİZMET
 • 7 24 hizmet aksa jeneratör
 • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım