aksa jeneratör anadolu yakası bölge müdürlüğü

Marine

Cummins Onan, Dünya çapýnda Marine Jeneratör Lideri. . .

•    70 yýldan fazla Deniz deneyimi, teknolojik mükemmellik.
•    4kW ile 99kW arasý marin dizel jeneratörlerDünyanýn en iyi yat üreticileri de dahil olmak üzere küresel jeneratör tedarikçisi
•    Güvenilir, düzgün ve sessiz çalýþma
•    Dünya çapýnda sizin için en kapsamlý global destek ve daðýtým aðý

Cummins Power Generation güç ihtiyaçlarýnýz için güvenilir çözümler sunmaktadýr. Ýþ hayatýnda 1920 yýlýndan bu yana en yenilikçi marin jeneratörlerini üretmektedir.  Cummins Onan Marine Jeneratörler baþarýyla deniz ve endüstriyel uygulamalarla ilgili gereklerine uygun olarak test edilmiþ olup Lloyd Register Sertifkasý almýþtýr.
Onan Cummins Marin jeneratör setleri, ayrýca motor ve kullanýlan alternatörler için Det Norske Vertas (DNV) den Tip Onayý almýþtýr. DNV önde gelen denizci bir klas þirketi olarak bilinmekte olup özerk, baðýmsýz bir risk yönetimi kuruluþudur.
Cummins Onan Marin jeneratör setleri ABD Çevre Koruma Ajansý (EPA) Tier II emisyon standartlarýyla onaylanmýþtýr.
Sessiz Dizel Serisi modellerinde kendini izleme yeteneði ve að iletiþimini kullanan ilk deniz jeneratör setleri olup her Cummins Onan Marine jeneratör arkasýnda 70 yýldan fazla deniz deneyimi yatar.

Marine

 

Özellikler
Cummins Onan Dijital Ekraný sayesinde motor ve alternatör bilgileri ve kendini koruma özelliklerini saðlamaktadýr. Elektronik kontrol sürekli jeneratörün çalýþmasýný izler ve potansiyel sorunlarý kullanýcýyý haber verir. Elektronik kontrol sistemi aþaðýdaki durumlarý içerir:
• Motor ve alternatör durumu
• AC gerilim ve frekans
• Soðutma suyu sýcaklýðý
• Yað basýncý
• Akü voltajý
• Jeneratör çalýþma saati
• Alarm öncesi durum uyarýlarý
Sektöründe dünya çapýnda en büyük sertifikalý Daðýtýcý / Bayi destek aðý sunmaktadýr.
Cummins Onan geliþmiþ tasarým ve geliþtirme sürecini daha düþük ses ve vibrasyon teknolojisi ulaþýr.
Optimize montaj sistemi büyük ölçüde titreþimi azaltýr.
Elektronik frekans kontrolü - Kaliteli bir güç gerektiren dijital cihazlar ve bilgisayarlar için bir zorunluluktur

Kayıtlı Ürün Bulunamadı.
 • AKSA
  ÜRÜN KATALOĞU
 • ürün kataloğu
 • aksa line
 • AKSA
  ve ÇEVRE
 • aksa ve çevre
 • aksa line
 • AKSA
  7/24 HİZMET
 • 7 24 hizmet aksa jeneratör
 • aksa line
Tüm Hakları Saklıdır © 2011, AKSA ANADOLU YAKASI
Arttuel Web Tasarım